Türkiye Cumhuriyeti

Pretorya Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Güney Afrika Cumhuriyetinde Çalışma, Öğrenim Ve Oturma Izni Alınmasına Ilişkin Esaslar Ekli Belgede Sunulmaktadır. , 29.07.2013

İlgili Dosyalar :

- Çalışma, öğrenim ve oturma izinleri