Türkiye Cumhuriyeti

Pretorya Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinde E-pasaporta Geçiş Hakkında Duyuru , 22.03.2011

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinde

e-pasaporta geçiş hakkında

DUYURU

 

Uluslararası         standartlarda         hazırlanan            e-pasaportlar ülkemizde 1 Haziran 2010 tarihi itibariyle kullanılmaya başlanmıştır.

Gerekli altyapının tamamlanmasını müteakip, Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinde de 4 Nisan 2011 tarihi itibariyle e-pasaport uygulamasına geçilecektir. Bu tarihten itibaren Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesince  eski tip pasaport düzenlenmesi veya temdit edilmesi hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır.

Yeni uygulama çerçevesinde, Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine şahsen yapılması gereken e-pasaport başvuruları doğrudan İçişleri Bakanlığına iletilecektir. Emniyet Genel Müdürlüğünce Ankara’da düzenlenecek e-pasaportlar başvuru tarihinden itibaren 2-3 hafta içerisinde Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinden teslim alınabilecektir. Diğer yandan, Büyükelçiliğimize uzak yerlerde yaşayan vatandaşlarımızın e-pasaportlarının talep edilmesi halinde, ücreti karşılığında kurye servisi aracılığıyla iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi mümkün olabilecektir.

 

Diğer yandan, e-pasaport uygulamasına geçilmesi ile birlikte, çocukların pasaportun refakat hanesine kaydedilmesi uygulamasına son verilmiş olup, hangi yaşta olursa olsun tüm çocuklar için ayrı pasaport düzenlenmesi gerekmektedir.

Eski tip pasaportu olan vatandaşlarımız geçerlilik süresi içinde bu pasaportlarını kullanmaya devam edebileceklerdir. Bununla birlikte, halen geçerliliği devam eden eski tip pasaportların – isteğe bağlı olarak- geçerlilik süreleri aktarılmak üzere  e-pasaport ile değiştirilmesi mümkündür.

Bu çerçevede, e-pasaport başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinin 012 342 6053 numaralı telefonundan randevu almaları gerekmektedir.   

Duyurulur.                                                                     22.03.2011

 

Pretoria Büyükelçiliği

Konsolosluk Şubesi